Clank Cislo 1

Kompletný vývoj produktu od prvotného nápadu až po nasadenie v kabínach vodičov.